Informacja o możliwości przyjęcia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Kliencie, kupując w SKLEPIE KAPRYS HOME & STYLE . sprzęt elektroniczny lub elektryczny („sprzęt”), możesz nieodpłatnie:
 
  • pozostawić zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego w punkcie sprzedaży, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt który kupiłeś,
  • jeśli dostarczyliśmy Ci nowy sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych, w miejscu jego zakupu możesz oddać zużyty sprzęt, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedany,
  • pozostawić małogabarytowy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstwa domowego w punkcie sprzedaży bez konieczności zakupu nowego sprzętu,  jeśli żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm.
 
SKLEP KAPRYS HOME & STYLE nie przyjmuje niekompletnego sprzętu - takiego który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
Produktu oznaczonego symbolem  nie należy łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. 
W sprzęcie elektrycznym i elektronicznym występuje bowiem wiele szkodliwych substancji niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia ludzi.
 
 
Zwracany sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.
 
Jeżeli zużyty sprzęt jest wyposażony w baterie lub akumulatory, należy jest usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami przepisów prawa.
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015, poz. 1688).
UWAGA:
Sprzęt musi być dostarczony osobiście do sklepu w Kętach.

Produkt został dodany do porównania produktów!